Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

“Focum weet hoe belangrijk klantinformatie is voor mijn bedrijf”

"Door Focum is de klantacceptatie binnen mijn bedrijf geoptimaliseerd"

"Ondersteuning in de gehele order to cash cyclus"

"Minder onbetaalde facturen, dankzij Focum"

"Maximaal rendement uit uw klantrelatie"

24 oktober 2017   |  

Verklaring van Focum

Allereerst wil Focum benadrukken dat zij strenge voorschriften hanteert om de privacy van gegevens te waarborgen. Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt Focum altijd conform de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bovendien is Focum lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en als zodanig gebonden aan de gedragscode van de NVH, die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Focum handelt altijd in overeenstemming met de Gedragscode Handelsinformatiebureaus.

De kredietwaardigheidstoets en de persoonsgegevens die Focum daarvoor verwerkt zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder  meldingsnummer 1499431. Focum wisselt geen zwarte lijsten uit en bezit geen financiële gegevens van miljoenen mensen. Focum voert in opdracht van klanten kredietwaardigheidstoetsen uit op specifieke personen, met als doel om overkreditering en probleemschulden te voorkomen. Die kredietwaardigheidstoets wordt pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever van Focum de betrokkene daarover heeft geïnformeerd.

Focum verzamelt gegevens uit verschillende bronnen. De gegevens die Focum ontvangt van incassobureaus kunnen zowel incassovorderingen betreffen als koopvorderingen (vorderingen die het incassobureau heeft gekocht van opdrachtgever). Daarnaast kan ook de toetsing in het kader van een verhaalsonderzoek op betrokkene door een incassobureau een bron zijn en verzamelt Focum gegevens uit openbare bronnen, zoals KvK, Kadaster, Basis Administratie Gebouwen, WSNP. 

In de (bewerkers) overeenkomst tussen Focum en het incassobureau is opgenomen dat het incassobureau alleen de persoonsgegevens mag aanleveren die conform de Wbp mogen worden verstrekt aan Focum voor het verlenen van credit rating dienstverlening aan derden. De klanten van Focum dienen, alvorens gebruik te kunnen maken van een kredietwaardigheidsscore, de betrokkene vooraf te informeren over deze verwerking, zodat de betrokkene altijd op de hoogte is van de identiteit van de klant die zijn gegevens opvraagt.

Incassobureaus die gegevens leveren aan Focum zijn niet wettelijk verplicht om de betrokkene steeds opnieuw te informeren wanneer de gegevens worden verstrekt aan een derde indien die verstrekking valt binnen de doeleinden van de verwerking waarover de betrokkene al is geïnformeerd.

Focum probeert consumenten zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitoefenen van hun wettelijke inzagerecht. Gegevens kunnen eventueel gecorrigeerd worden door een inzage- en correctieverzoek van de betrokken consument.

 

Wilt u de uitgebreide reactie van Focum op de publicaties teruglezen? Klik dan hier.

Tags: Focum

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden