Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

“Focum weet hoe belangrijk klantinformatie is voor mijn bedrijf”

"Door Focum is de klantacceptatie binnen mijn bedrijf geoptimaliseerd"

"Ondersteuning in de gehele order to cash cyclus"

"Minder onbetaalde facturen, dankzij Focum"

"Maximaal rendement uit uw klantrelatie"

30 november 2016   |  

Debt sales: wat is mijn portefeuille waard?

Debt sales, oftewel het verkopen van vorderingen, is in Nederland nog relatief onbekend. De verkoop van portefeuilles hoeft niet alleen voorbehouden te zijn aan de grote banken, ook voor niet financiële organisaties kan het een interessante optie zijn. Het zorgt voor een betere cashflow en verlaagt de administratieve belasting in uw organisatie. Maar, hoe weet u wat uw portefeuille waard is?

Debt sales in Nederland

Hoewel het verkopen van vorderingen in de landen om ons heen al een stuk gebruikelijker is, moet de praktijk in Nederland nog voet aan de grond krijgen. Debt sales vindt nu nog voornamelijk plaats in de financiële sector. Onder de kopers bevinden zich investeringsmaatschappijen en incassobedrijven. Deze partijen zijn vaak gespecialiseerd in koop en hebben dus een grote kennis.

Met debt sales bedoelen we het verkopen van een portefeuille met vorderingen. Hierbij draagt u de vorderingen van uw organisatie over aan de kopende partij. Aangezien de kopers vaak gespecialiseerde partijen zijn, kunnen zij de vorderingen efficiënter innen dan uw eigen organisatie. Daarom zijn kopende partijen ook in staat een scherp aanbod te doen. De voornaamste voordelen van debt sales zijn het vrijkomen van cashflow voor uw organisatie en een betere balanspositie. Ook verlaagt het verkopen van vorderingen de druk op uw eigen administratie waardoor u zich nog meer kunt richten op het voorkomen van betalingsachterstanden.

De waarde van uw portefeuille

Genoeg redenen om vorderingen te verkopen dus. Maar wat brengt uw portefeuille in een debt sales-traject op? Als basis voor uw onderhandelingen met potentiële kopers, adviseren wij u inzicht te creëren in de waarde van de betreffende debiteurenportefeuille.

Dit doet u in eerste instantie door de vorderingen in uw portefeuille individueel te scoren. Een score geeft inzicht in de betalingsverwachting van een vordering. Dit is belangrijk voor het bepalen van de waarde van de vordering, maar ook voor het segmenteren van uw portefeuille. Bij het verkopen van vorderingen is het gebruikelijk de portefeuille te segmenteren in groepen met vergelijkbare en relevante kenmerken.

Scoring en segmentatie geven uzelf ook een goed inzicht in uw portefeuille. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om niet al uw vorderingen te verkopen, maar het deel met een hoge inningskans zelf te houden en alleen de moeilijk te innen vorderingen te verkopen.

Een voorspelmodel inzetten

Bij het scoren van vorderingen gebruiken we veel verschillende databronnen en hanteren we een voorspelmodel. Informatie die hierbij relevant is, zijn bijvoorbeeld de gegevens van de debiteur, ouderdom van de vordering, datum van de laatste betaling, openstaand saldo en kredietwaardigheid. Belangrijk hierbij is inzicht te hebben in alle vorderingen die betrekking hebben op de debiteur. Een debiteur met vier openstaande vorderingen, die op één vordering slecht betaalt, kan op de andere vorderingen wel een goede betaler zijn.

De uiteindelijke inningsverwachting van de vordering hangt af van alle kenmerken van de debiteur en de vordering en hoe in het verleden op vergelijkbare vorderingen gepresteerd is. Bepaalde zaken liggen voor de hand, bijvoorbeeld dat oude vorderingen een lagere inningskans hebben dan jonge vorderingen. Toch is niet alles zo makkelijk zelf te voorspellen en blijft een voorspelmodel noodzakelijk.

Op zoek naar de beste prijs

De inningsverwachting is een belangrijk element voor het berekenen van de juiste prijs voor uw portefeuille. Wat informatie betreft, heeft u als verkoper in een debt sales-traject een voorsprong op de kopende partij. Uiteindelijk bent u de enige die het betaalgedrag op uw vorderingen kent. Dit gebrek aan informatie zorgt ervoor dat de kopende partij een risicovergoeding rekent. Door zoveel mogelijk van uw informatie met de koper te delen, kunt u de prijs positief beïnvloeden.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan de waarde van uw portefeuille is datakwaliteit. Alle data moet correct, actueel en volledig zijn. Dit is logisch, aangezien de koper vorderingen efficiënter kan innen wanneer hij beschikt over voldoende en juiste (contact)gegevens. Een goede datakwaliteit bespaart kosten in het incassoproces en verhoogt daarmee de waarde van uw portefeuille.

Toch is prijs niet het enige aspect waar u naar moet kijken bij debt sales. Uw merk blijft altijd verbonden aan de vorderingen, ook na verkoop. Daarom is het belangrijk een partij uit te kiezen die zijn dienstverlening op orde heeft en debiteuren behandelt op een manier die past bij uw visie hierover.

Laat uw eigen portefeuille scoren

Focum helpt organisaties met het berekenen van de juiste prijs van portefeuilles in een debt sales-traject. Met geavanceerde voorspelmodellen helpen wij ook uw organisatie om de juiste waarde te bepalen van uw portefeuille. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden