Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

“Focum weet hoe belangrijk klantinformatie is voor mijn bedrijf”

"Door Focum is de klantacceptatie binnen mijn bedrijf geoptimaliseerd"

"Ondersteuning in de gehele order to cash cyclus"

"Minder onbetaalde facturen, dankzij Focum"

"Maximaal rendement uit uw klantrelatie"

28 november 2016   |  

Opdrachtgever van incassobureaus? Denk aan uw verantwoordelijkheid

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan de regels voor incassobureaus strenger handhaven. Hiermee willen zij oneerlijke incassopraktijken aanpakken. Dit is niet alleen een probleem van incassobureaus, ook opdrachtgevers hebben hierin een verantwoordelijkheid. Hoe geeft u als opdrachtgever invulling aan deze verantwoordelijkheid? Wij geven enkele tips.

Handelspraktijken incassobureaus

In november vorig jaar publiceerde de ACM een rapport over de handelspraktijken van incassobureaus. Hierin constateerde zij drie problemen:

  • Incassobureaus confronteren consumenten met onterechte vorderingen.
  • Incassobureaus berekenen onterechte kosten en hun rekeningen zijn onduidelijk.
  • Incassobureaus zetten consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen.

Deze problemen betreffen niet alleen de incassobureaus, maar gaan ook hun opdrachtgevers aan. In het rapport gaf de ACM toen al aan dat de opdrachtgevers van incassobureaus een verantwoordelijkheid hebben in hoe incassobureaus omgaan met hun klanten.

Verantwoordelijkheden opdrachtgever

De uitspraken uit het rapport van toen krijgen nu invulling. De ACM heeft de eerste bedrijfsbezoeken bij incassobureaus afgelegd en opdrachtgevers met veel incasso-opdrachten op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Zij heeft hen gevraagd aan te geven hoe zij bewaken dat incassobureaus die namens hen incasseren zich aan de regels houden.

Vooral dit laatste punt, inzicht creëren, blijkt lastig voor organisaties. Ook de AFM wijst kredietverleners op hun verantwoordelijkheden als opdrachtgever van incassobureaus. Bij misstanden of agressieve praktijken van het incassobureau, zegt de AFM ook aan te zullen kloppen bij de kredietverlener. Tegelijkertijd geeft de AFM aan dat het lastig is voor kredietverleners om inzicht te krijgen in de handelingen van hun incassobureaus.

Zorg voor inzicht in uw portefeuille

Organisaties met veel vorderingen kunnen voortaan dus rekenen op meer controles en bedrijfsbezoeken. U moet kunnen aantonen dat u inzicht heeft in de handelingen van uw incassopartners. Veel organisaties hebben die inzichten echter niet. Focum heeft daarvoor met incassoplatform SmartCollect een oplossing. SmartCollect geeft opdrachtgevers een compleet overzicht van hun incassoportefeuille en de acties van incassobureaus daarop. Daarmee kunnen klanten van SmartCollect aantonen dat zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid. SmartCollect geeft u onder andere inzicht in:

  • Naleving van gemaakte afspraken door incassopartners
  • Specificaties van de kosten die incassopartners in rekening brengen
  • Uitgevoerde acties en binnengekomen betalingen
  • Alle details per dossier
  • Enzovoorts

Incassobureaus werken met verschillende statuscodes. Met SmartCollect vindt er uniformatie plaats in deze statuscodes. Alle informatie komt centraal en op dezelfde manier bij u binnen, zodat u een beter inzicht heeft en prestaties van incassobureaus kunt vergelijken. Dit maakt benchmarken mogelijk, een goede manier om prestatieverschillen tussen incassobureaus te onderzoeken.

Inzicht in uw incassoportefeuille creëert u niet alleen voor de ACM, maar zeker ook voor uw eigen organisatie. Met een goed overzicht kunt u ook intern uitleggen hoe uw incassoportefeuille presteert. Het inzicht geeft u bovendien meer grip. Zo kunt u incassoprocessen tijdig bijsturen.

Vinger aan de pols tijdens het incasseren

Naast een overzicht van uw gehele portefeuille, is aandacht voor de debiteur en zijn financiële situatie van belang. Bij SmartCollect doen we dit onder andere door rekening te houden met de kans dat we een vordering kunnen innen. Het heeft immers geen zin om een gerechtelijk traject op te starten, als de debiteur niet in staat is te betalen. Bovendien creëert u hiermee extra kosten voor uzelf en de debiteur. De kans dat de debiteur de rekening gaat betalen, gaat daarmee nog verder omlaag.

Daarnaast is iedere debiteur verschillend. Dezelfde behandeling werkt niet voor iedereen even goed. Door data in te zetten kunt u het incassotraject afstemmen op de individuele debiteur, het zogenoemde data driven incasso. Denk bijvoorbeeld aan het afstemmen van de tone of voice of manier van benaderen. De juiste manier van communiceren met een debiteur zorgt voor hogere incassoresultaten, maar ook een prettigere ervaring voor de debiteur.

Voorkomen beter dan genezen

Ook de AFM onderneemt actie. Zij wijst geldverstrekkers op hun verantwoordelijkheden. Om meer duidelijkheid te geven over wat is toegestaan en gewenst bij het oplossen van incassoproblemen, heeft de AFM een leidraad gepubliceerd. Volgens de AFM moeten kredietverleners proberen betalingsachterstanden te voorkomen door voldoende informatie in te winnen over de (financiële) positie van de klant. Zo kunnen zij een goede risico-inschatting maken van de kwetsbaarheid van de klant.

Bij kredietverlening, of het nu gaat om leningen, abonnementen of koop op rekening, is het altijd verstandig om de financiële positie van de klant te onderzoeken. Zo voorkomt u overkreditering. Veel klanten van Focum doen dit al door gebruikt te maken van onze credit check. Zo zorgen zij ervoor dat klanten geen verplichtingen aangaan die zij niet waar kunnen maken.

Ook tijdens de loop van een krediet doen zich problemen voor. Klanten die eerst goed in staat waren te betalen, kunnen later in het traject in financiële problemen komen. Door de kredietwaardigheid van klanten continu te monitoren, krijgt u op tijd een signaal om in te grijpen, de zogenoemde early warning. Zo kunt u tijdig contact opnemen met de klant om achterstanden te voorkomen.

Grip op uw incassoproces

Als opdrachtgever van incassobureaus is het belangrijk om grip te houden op uw incassoproces. Niet alleen omdat de ACM en AFM dit vragen, maar vooral ook voor uw eigen organisatie. Met de juiste inzichten bent u in staat het resultaat op uw incassoportefeuille te verhogen én uw debiteuren de juiste behandeling te geven.

Wilt u meer informatie over dit artikel? Neem dan contact op met Focum.

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden