Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de inzageprocedure van Focum. Wilt u inzage in uw gegevens? Vraag uw gegevens dan op via ons inzageformulier

 • Waarom verzamelt Focum informatie van consumenten?

  Focum verzamelt informatie van consumenten en stelt deze beschikbaar aan zijn opdrachtgevers. Dit heeft als doel om de financiële risico’s van deze opdrachtgevers te beperken en te voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij niet na kunnen komen. 

 • Waar komt de informatie van Focum vandaan?

  De gegevens die Focum verzamelt zijn afkomstig uit openbare bronnen of het betreft eigen informatie of informatie afkomstig van derden waaronder incassobureaus.

 • Hoe waarborgt Focum mijn privacy?

  Bij Focum zijn strenge voorschriften in werking om de privacy van gegevens te waarborgen. Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt Focum strikt conform de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bovendien is Focum lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en hanteert het de voorschriften uit de gedragscode van de NVH, die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 • Waarom moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs opsturen naar Focum?

  Focum is verplicht om te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen vragen wij u om met uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie. Op de kopie kunt u desgewenst uw burgerservicenummer en pasfoto onzichtbaar maken.

 • Hoe lang duurt het totdat ik mijn gegevens ontvang?

  Focum is wettelijk verplicht u binnen dertig dagen uw gegevens te verstrekken. Wij doen echter ons uiterste best u de gegevens binnen vijf werkdagen te verstrekken.

 • Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  Focum bewaart gegevens voor een periode van maximaal acht jaar. Na die termijn worden de gegevens automatisch verwijderd.

 • Waarom wijst Focum mij af als klant?

  Focum wijst geen consumenten af. Wij leveren informatie aan bedrijven, onze opdrachtgevers, over betalingservaringen van consumenten. Op basis van deze informatie bepaalt het bedrijf zelf of en onder welke voorwaarden het een overeenkomst met u wenst af te sluiten. Focum heeft hier geen invloed op. 

 • Ik heb mijn schulden betaald. Waarom staan deze dan toch nog in het overzicht van Focum?

  Ook schulden die u al heeft afbetaald, kunnen zichtbaar zijn bij Focum. Deze gegevens bewaren wij voor een periode van maximaal acht jaar. Uiteraard is een actueel betalingsprobleem voor een bedrijf een hoger risico, maar ook een ingelopen betalingsprobleem geeft een bepaald risico aan. Een bedrijf bepaalt zelf in hoeverre deze informatie meegewogen wordt in zijn acceptatieprocedure. 

 • Ik heb een schone lei verklaring, maar word nog steeds afgewezen. Hoe kan dit?

  Wanneer u een schone lei heeft, kunnen uw schulden niet meer op u worden verhaald. De informatie over deze schulden blijft echter wel bestaan. Onze opdrachtgevers beslissen zelf hoe ze met deze informatie omgaan.

 • De informatie van Focum klopt niet. Wat nu?

  Bij iedere verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het wettelijke recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden. Bij Focum is de verwerking van een inzage een standaardproces in onze werkzaamheden waarin snelheid en zorgvuldigheid centraal staan. Hoewel er zelden fouten voorkomen in de informatie, zijn deze door geen enkel handelsinformatiebureau helemaal uit te sluiten.

  Wanneer u inzage heeft gedaan bij Focum en u denkt dat de gegevens uit het overzicht niet correct zijn, kunt u bij ons een correctieverzoek indienen. Foutieve gegevens worden direct verwijderd wanneer aangetoond is dat deze onjuist zijn. Correctieverzoeken kunt u sturen naar inzage@focum.nl of Postbus 60214, 1320 AG Almere. U ontvangt vervolgens binnen dertig dagen onze reactie.

 • Kan ik worden afgewezen op mijn adres?

  Een bedrijf kan besluiten om niet aan u te leveren, omdat er negatieve betalingservaringen zijn op uw adres. Deze kunnen van familieleden, huisgenoten of voorgaande bewoners op het adres zijn, waarvan u wellicht niet op de hoogte bent. Een bedrijf bepaalt zelf in hoeverre zij informatie over het adres relevant vinden in de acceptatie van u als klant. In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan Focum u geen aanvullende informatie geven over personen op het adres anders dan uzelf.

 • Sta ik op een zwarte lijst?

  Nee, u staat niet op een zwarte lijst. Focum hanteert geen zwarte lijst. 

 • De kredietwaardigheidstoets, dat is toch bij BKR?

  Veel mensen denken dat alleen BKR kredietinformatie verstrekt. Er bestaan echter vele handelsinformatiebureaus. Focum is er daar één van en is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Steeds meer bedrijven maken gebruik van een dergelijk bureau, niet alleen kredietinstellingen. Daardoor wordt overkreditering in verschillende branches beperkt en wordt wanbetaling voorkomen.

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden