Focum
Focum
het antwoord op uw vraag
focum-02n-1280x615
focum-03n-1280x615

Wat doet Focum?

Focum is een handelsinformatiebureau. Wij verzamelen gegevens van consumenten en stellen deze beschikbaar aan onze opdrachtgevers met het doel hun financiële risico’s te beperken. De informatie van Focum gebruiken onze opdrachtgevers om te bepalen of, en onder welke voorwaarden, zij een overeenkomst met een (nieuwe) klant willen aangaan of voortzetten. Deze beslissing nemen zij zelfstandig, Focum heeft hier geen invloed op.

Gegevens opvragen

Wanneer u wilt weten welke informatie bij Focum over u bekend is, kunt u die gegevens bij ons opvragen. Om uw privacy te waarborgen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden alléén schriftelijk ingediende inzageverzoeken voorzien van een kopie identiteitsbewijs in behandeling genomen.

U kunt uw gegevens opvragen via onze inzagepagina. Wettelijk gezien hebben wij dertig dagen de tijd om te reageren, maar wij doen ons uiterste best u binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie te sturen. Telefonisch kunt u geen inzage bij ons doen.

Indien blijkt dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, heeft u recht op correctie. Daarvoor kunt u een bezwaar indienen voorzien van een nieuw kopie identiteitsbewijs. 

Kopie identiteitsbewijs

Focum is verplicht om te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen, vragen wij u om met uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Na afhandeling van uw inzageverzoek, vernietigen wij deze kopie.

Om misbruik van de kopie van uw identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

  • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek Focum B.V. 26 november 2015”.
  • Maak uw burgerservicenummer (BSN-nummer) onleesbaar. Let er echter wel op dat uw ID-nummer zichtbaar blijft.
  • Eventueel kunt u uw foto ook wegstrepen.

Via de overheid is een 'app' verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone) waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: www.kopie-id.nl.

Kosten

Wanneer uw inzageverzoek gebaseerd is op een afwijzing door een van onze opdrachtgevers, brengt Focum hiervoor geen kosten in rekening. Geef daarom bij uw inzage aan waarom u inzage wenst en wat de naam van het betreffende bedrijf is. Bent u niet afgewezen door een van onze opdrachtgevers? Dan brengen wij u de wettelijk toegestane administratiekosten in rekening voor het behandelen van uw inzageverzoek. 

Voor meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Aanmelden